Guru Invocation

04:12
Rob and Melissa
2016
Rob and Melissa

Lyrics

Guru Brahma Guru Vishnu Guru Devo Maheshwara
Guru Sakshat Parambrahma
Tasmai Shri Guruve Namaha