Guru Invocation

04:12
Rob and Melissa
2016
Rob and Melissa

Lyrics

Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshvara

Guru Sakshat Parambrahma

Tasmai Shri Guruve Namaha