Tejase

06:43
Rob and Melissa
2016
Rob and Melissa

Lyrics

Om Namah Shivaya Gurave
Saccidananda Murtaye
Nishprapancaya Shantaya
Niralambaya Tejase