0:00 / ???
  1. Ganga Ma

From the recording Breathe

Lyrics

Kailasha Shakti Shiva, Shankara ki Jaya Jaya
Ganga ki Jaya Jaya, Yamuna ki Jaya Jaya
Jai Ma, Jai Ma, Jai Ma Jai Gange Ma